Nisan 17, 2009

Bauhaus Dessau,GermanyBauhaus Tarihi

20. yüzyılda mimarlık, tasarım, sanat alanlarında yeni akımlar yaratmış bir okuldur. Kurulduğu zaman dünyanın en seçkin ve çağdaş mimarlarını, sanatçılarını, bir araya getirerek, yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir üretim merkezi haline gelmiştir.

Bauhaus mimaride olduğu kadar endüstriyel tasarım ve şehir planlama gibi konularda yenilikler getirmiş, yeni bir mimari akım yaratarak, sanatın tüm dallarını etkilemiştir.

Bauhaus'un kuruluşundaki ilk hedef kombine bir mimarlık okulu, zanaat okulu ve güzel sanatlar akademisi yaratmaktı. Savaş sonrası Gropius'un amacı daha fonksiyonel, ucuz ve kalıcı ürünlerin üretildiği bir mimari stil oluşturmaktı.. Böylece Gropius sanat ve zanaatı birleştirerek, fonksiyonel ve sanatsal ürünler yaratmış olacaktı.

Bauhaus'a göre mimarlık, ressamlık, heykeltraşlık ve zanaatkarlık içiçe olmalıydı. Walter Gropius; sanatçıyı, zanaatkarın yücesi olarak görürdü.

Temel tasarım fikri ilk burada oluşmuş ve günümüzde dünyadaki çoğu mimarlık okullarınca benimsenmiştir.
Bauhaus Kolleg X

cities of tomorrow – CIAM urbanism, 2008/2009
With its programme ‘CIAM Urbanism – 'Cities of Tomorrow' – 2008/2009, the Bauhaus Kolleg seeks to reassess the international planning and urban design strategies of the 50s and 60s from a contemporary perspective. This inter-disciplinary programme aims to update the planning and design strategies of the international urban Modernism in the 50s and 60s. The focus is a period in which the utopian ideas of the ‘Modern movement’ were internationally spread and realised. These urban modernisations were influenced by a variety of local transformational dynamics. These multiple Modernisms are the starting point to develop a creative and differentiated updating of the ‘cities of tomorrow’. Aren’t the core problems of international post-war II modernism such as housing shortage, the population explosion, and the increasing polarisation of social groups within today’s cities still prevailing? Can a review of the Modern heritage and the “cities of tomorrow” from yesterday provides strategic solutions for todays global problems?


CIAM şehircilik- Cities of tomorrow “Geleceğin Şehirleri” 2008/2009 programı kapsamında; Bauhaus Kolleg 50’li 60’lı yılların uluslar arası planlama ve kentsel tasarım stratejilerinin çağdaş perspektife göre yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu disiplinler arası programın amacı; uluslararası kentsel modernizmin planlama ve tasarım ilkelerini, 50’lere 60’lara entegre etmek aynı zamanda modern hareketlerin ütopya fikirlerin olduğu periyodu algılamak ve geliştirmektir. Kentsel modernleştirme kavramı lokal dönüşüm dinamiklerinden etkilenmiştir. Bu farklı modernizm yaklaşımlarının başlama noktası değişikliklerin güncellendiği bir “Geleceğin Şehirleri” yaratmak ve oluşturmaktı. Enternasyonal II. dünya savaş sonrasının ana problemleri; konut kıtlığı, nüfus patlaması ve sosyal gruplar arasında gittikçe artan kutuplaşma olduğu gibi bugün şehirler hala bu sorunlara mücadele etmektedir. Günümüzün sorusu ise; modern mirasa ve geleceğin şehirlerine genel bir göz attığımızda geçmişin çözüm stratejileri bugünün problemlerine ışık tutabilir mi?

Ayrıntılı bilgi için : http://www.citiesoftomorrow.de/How we work ?
Courses: theory of modern urbanism/ re-reading “narratives of Modernism” (film literature media)/ methodology of urban studies
Urban design studio: transforming modern design and planning tools/ “post-functional city” projects
Research lab: multidisciplinary studies of modern towns (case studies)
Cultural intervention: animating public space

Results:
Visual essays/ urban design proposals/ architectural projects/ artistic interventions/ an international conference/ urban studies/ exhibitions

Themes and Locations
Cumbernauld (UK): how fit for the future is the modern urban landscape?

Queenstown (Singapore): hyper-modernism as an urban legacy.


http://www.citiesoftomorrow.de/Exhibition Photos...
photo by Begum Zaimoglu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder